Cjenovni paketi

EXPO Paket A

 • EXPO štand 6 m2
 • Jedna A5 stranica u Vodiču za maturante (naklada: 7000)
 • Distribucija Vodiča za maturante
 • Povlaštena cijena smještaja
 • Povlaštena cijena obroka
 • Uključen popratni zabavni sadržaj
 • Popust na brendiranještanda
 • Kontinuirana promocija na društvenim mrežama (2 objave na službenim društvenim mrežama)
 • Popusti u Gradu Dubrovniku na određene sadržaje
 • Mogućnost sudjelovanja u panel programu EXPO-a

EXPO Paket B

 • EXPO štand 12 m2
 • Jedna A5 stranica u Vodiču za maturante (naklada: 7000)
 • Distribucija Vodiča za maturante
 • Povlaštena cijena smještaja
 • Povlaštena cijena obroka
 • Uključen popratni zabavni sadržaj
 • Popust na brendiranještanda
 • Kontinuirana promocija na društvenim mrežama (3 objave na službenim društvenim mrežama)
 • Popusti u Gradu Dubrovniku na određene sadržaje
 • Mogućnost sudjelovanja u panel programu EXPO-a

EXPO Paket C

 • EXPO štand 24 m2
 • Jedna A5 stranica u Vodiču za maturante (naklada: 7000)
 • Distribucija Vodiča za maturante
 • Povlaštena cijena smještaja
 • Povlaštena cijena obroka
 • Uključen popratni zabavni sadržaj
 • Popust na brendiranještanda
 • Kontinuirana promocija na društvenim mrežama (4 objave na službenim društvenim mrežama)
 • Popusti u Gradu Dubrovniku na određene sadržaje
 • Mogućnost sudjelovanja u panel programu EXPO-a

10.500,00kn+PDV

13.500,00kn+PDV

22.500,00kn+PDV

Upute za pripremu materijala za društvene mreže

Uvijek nastojimo pružiti najbolje iskustvo sudjelovanja u manifestaciji zbog čega smo pripremili upute koje će vam olakšati pripremu vlastitih promotivnih materijala.

Preuzmi PDF